Ocieplanie i izolacja hal i budynków przemysłowych metodą natryskową

haleHale magazynowe oraz budynki przemysłowe muszą spełniać określone warunki i wymogi jakościowe pozwalające przechowywać produkty oraz wykonywać poszczególne prace. Bardzo często ciężkie warunki klimatyczne, poprzez zjawisko dyfuzji oraz kondensacji pary wodnej w budynkach przemysłowych powodują na przestrzeni lat degradację standardowych materiałów izolacyjnych. Gromadzona w coraz większych ilościach woda na nieszczelnej konstrukcji dachu , dociera do materiałów izolacyjnych, powodując coraz większe zawilgocenie się ich.

Pianka poliuretanowa to najlepsze zastosowanie jako izolacja magazynów i hal przemysłowych. Materiał ten nie zależnie od skomplikowania konstrukcji zapewnia zarówno termo jak i hydro-izolację obiektu. Dzięki bezpośredniemu natryskowi pianki na izolowane powierzchnie uzyskujemy, pozbawioną mostków termicznych, szczelną warstwę izolacyjną. Izolacja pianką hal przemysłowych stosowana jest zarówno w nowo wybudowanych budynkach jak i istniejących już halach, podnosząc równocześnie wartości takich obiektów.

Skraplanie pary wodnej, które jest najczęstszym problemem w tego typu halach i magazynach eliminowane jest już przy natrysku  3-4cm warstwy pianki która staję się pozbawioną nieszczelności przeciwskropleniową izolacją obiektu. Pianka PUR tworzy odporną na zawilgocenie się, bezszwową, niegnijącą barierę izolacyjną, dzięki której budynek, nawet przy występujących lukach w poszyciu dachowym zachowuje przyjazny klimat do dalszej produkcji towarów. Do uzyskania odpowiednich warunków klimatycznych oraz przyjaznego klimatu do pracy w magazynach stosowana jest grubość ponad 7cm pianki poliuretanowej, dzięki której uzyskujemy izolację termiczną takiego obiektu. Ocieplenie pianką hal i magazynów najczęściej odbywa się od wewnętrznej strony dzięki czemu istnieje możliwość ciągłego monitorowania stanu technicznego materiału, przez co mamy pewność o jego skuteczności i trwałości.

Do izolacji hal i magazynów można również zastosować piankę otwartokomórkową, dzięki której uzyskamy doskonała termoizolację obiektu.

Wydajny czas aplikacji pianki pozwala przyspieszyć prace względem innych materiałów termicznych, dzięki czemu straty finansowe spowodowane przestojem produkcji na czas usług termoizolacyjnych ograniczane są do minimum.